Privacyverklaring:

Algemeen

Welkom! Fijn dat u de tijd neemt deze privacyverklaring te lezen. 

Uw privacy is van essentieel belang voor onze activiteiten. Gasten tevreden, wij tevreden. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. En mocht u vragen hebben over hoe wij met privacy omgaan, dan kunt u ons mailen op schooteind@planet.nl. We staan u graag op afspraak te woord indien nodig.
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg deze dan met enige regelmaat. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.

Wie is in deze verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
V.O.F. Verberne is gevestigd in Vlierden aan de Schooteindseweg 24, 5756 PG Vlierden. We staan in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: Kvk nr. 57985235. Hierna te noemen V.O.F. Verberne/Schooteindhoeve

V.O.F. Verberne verhuurt een gastenverblijf genaamd woonwagen “’t Goei Lève” en een uniek kunstobject genaamd “Slaapwagen Piet 3.0” aan gasten aan, verder ontvangt zij vrijwillig van tijd tot tijd gasten op het erf voor een gratis rondleiding.

Wij staan onze gasten bij tijdens hun verblijf met raad en daad en proberen het verblijf voor hen zo aangenaam mogelijk te maken. Wij verwerken (via email) ook de feedback van gasten die hier zijn geweest om zo onze dienstverlening te optimaliseren. En als men dat wil, adviseren wij ze via email (of in een persoonlijk contact tijdens hun verblijf )over activiteiten in onze regio de Peel, dus houden we de gasten op de hoogte van eventuele leuke vakantietips. 

Wij zijn onafhankelijk en bedienen onze gasten naar wens.

Waar is deze verklaring op van toepassing?
Deze verklaring is van toepassing op onze website www.schooteindhoeve.nl en onze Facebook Pagina SchooteindHoeve en Klasseboeren Regio de Peel.

V.O.F. Verberne/schooteindhoeve maakt op haar website/facebook gebruik van links en knoppen die verwijzen naar andere websites zoals Facebook of aanverwante (reis)organisaties. Klikt u op een dergelijke link of knop, dan verlaat u onze website. In dat geval is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. 

Bent u verplicht uw gegevens te verstrekken?
U heeft geen wettelijke verplichting uw gegevens te verstrekken. In verband met uw privacy vragen we u om zo min mogelijk gegevens. De gegevens die wij vragen hebben wij nodig om onze dienst te verlenen. Verstrekt u deze liever niet? Dan kunt u geen gebruik maken van onze dienst. 

Hoe komen we aan uw gegevens?
U hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken om op onze website te komen. Wilt u als gebruiker/vakantieganger informatie over onze accommodaties ? Dan verstrekt u zelf uw gegevens. Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens over uw randapparatuur wanneer u onze site bezoekt.                                                                                                                                                       
Tot slot kunnen wij uw gegevens ontvangen van derden, zoals andere reisorganisaties, mediaplatforms of advertentienetwerken, zodat wij gerichte informatie over onze activiteiten en gastenverblijven kunnen laten zien. 

Wat doen we met uw gegevens?
We verzamelen de volgende (persoons)gegevens voor de hierna genoemde doelen.

Bevestiging en uitleg na reservering voor een verblijf op onze locatie:Wij gebruiken uw gegevens om u na reservering in te lichten over onze gang van zaken tijdens uw verblijf op onze locatie en tevens als tenaamstelling voor in de nota.

Gepersonaliseerde nieuwsbrief:                                                                                                 Ook ontvangt u 1 tot 2 maal per jaar een nieuwsbrief op het door u opgegeven e-mailadres. U kunt zich hiervoor afmelden via mail als U dit niet meer wenst. Anders blijft u automatisch in het bestand staan, ook als algemene bezoeker. Wij vragen in sommige gevallen ook uw naam en geslacht en eventueel gegevens over vakantiewensen, zodat we de nieuwsbrief persoonlijk kunnen maken. Ontvangt u de Schooteindhoeve nieuwsbrief liever niet meer? Dan kunt u eenvoudig en snel uitschrijven via dit email adres: schooteind@planet.nl

Reviews: Heeft u ook een of meerdere reviews geschreven? Dan koppelen we uw review(s) aan het door u opgegeven e-mailadres. Zo kunnen we de nieuwsbrief zo veel mogelijk afstemmen op uw voorkeuren en interesses.


Marktonderzoek
Wij proberen constant bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Daarom doen we af en toe een algemeen en specifiek marktonderzoek. Deze onderzoeken zijn zoveel mogelijk anoniem. Dit wil zeggen dat we uw gegevens niet verstrekken. In sommige gevallen worden de e-mailadressen gebruikt om datasets te matchen. We zorgen uiteraard dat uw privacy gewaarborgd wordt.


Cookies en advertenties
We willen u graag helpen bij het vinden van onze locatie, zodat deze past bij uw interesses en voorkeuren. Ook willen wij onze website optimaliseren voor onze gebruikers, zowel wat betreft gebruik als advertenties. Om die reden maken wij ook gebruik van gegevens die u bewust of onbewust automatisch aan ons en andere beheerders van onze websites verstrekt. Het betreft onder andere uw surfgedrag en informatie over uw browser en randapparatuur. Dit kan oa. gebeuren door het plaatsen van cookies door derde partijen, al dan niet nadat u hier akkoord voor hebt gegeven.

Welke wettelijke grondslagen hebben wij om uw gegevens te verwerken?
Voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebben we uw toestemming gekregen of bent u als klant toegevoegd vanwege onze legitieme commerciële belangen (gerechtvaardigd belang).
Als u een email verstuurd, dan verwerken we uw gegevens op grond van onze voormalige relatie. Dus om onze dienstverlening te kunnen bieden.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van vakantiegangers/gebruikers te verwerken, namelijk de vrijheid van meningsuiting. Meer specifiek kunnen deze gebruikers andere vakantiegangers inlichten over de kwaliteit van onze accommodatie die zij hebben bezocht, de bestemming die zij hebben gekozen of andere ervaringen die zij graag willen delen. Zo kan V.O.F. Verberne/ schooteindhoeve aan haar gasten een zo volledig mogelijk overzicht van onze activiteiten tonen en keuzes voor andere vakantiegangers vergemakkelijken. Daarnaast heeft V.O.F. Verberne/ Schooteindhoeve commerciële belangen om haar diensten aan te bieden en onderzoek te verrichten om haar dienstverlening te optimaliseren. Schooteindhoeve heeft hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen jouw privacy en haar gerechtvaardigde belangen.   

Tot slot: wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken om fraude (fake reviews) te voorkomen.

Delen we jouw gegevens met derden?
We kunnen jouw gegevens delen met derden. Dit zijn partijen die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Zo kan het gaan om de gegevens voor de nieuwsbrief, die worden gedeeld met onze e-mailmarketing partij.

V.O.F. Verberne/Schooteindhoeve kan de door jou geplaatste review of de beoordeling ook plaatsen op andere websites die V.O.F. Verberne/ Schooteindhoeve of haar partners in beheer hebben of waarvan zij de inhoud verzorgen. Het gaat hierbij alleen om de tekst en eventueel jouw naam.  Omdat V.O.F. Verberne/Schooteindhoeve ook internationaal werkt, kan jouw tekst ook vertaald worden.  V.O.F. Verberne werkt samen met partners in de reisbranche. Deze partners kunnen een een e-mail versturen naar hun klanten met daarbij het verzoek een beoordeling achter te laten. De reviews worden worden overgenomen op onze website of facebook pagina’s. Deze beoordeling wordt zowel getoond op onze www.schooteindhoeve.nl als op de website van de reisorganisaties waar mee we samenwerken.

Tot slot kunnen we jouw gegevens delen indien wij een wettelijke verplichting hebben dit te doen of indien wij een rechtsvordering in willen stellen of ons moeten verdedigen tegen een juridische claim.

In principe worden jouw gegevens alleen gedeeld met partijen binnen Europa. Als we gegevens delen buiten Europa, dan nemen we de extra waarborgen die de privacywetgeving van ons eist. We delen dus alleen gegevens als wij er zeker van zijn dat jouw gegevens daar ook goed beveiligd zijn.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?
We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Zo treffen wij passende beveiligingsmaatregelen zodat jouw gegevens niet verloren gaan of dat een derde hiertoe zomaar toegang heeft. Enkele van deze maatregelen zijn: 

– onze websites zijn beveiligd met SSL-certificaten. Hiermee worden de door jouw ingevulde gegevens versleuteld verzonden;
– we hebben een streng toegangsbeleid. Dit betekent dat alleen bevoegde allen V.O.F. Verberne toegang (alleen de eigenaresse) heeft tot jouw persoonsgegevens en dat zij geheimhouding hebben; en,
– we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken zodat zij net zo zorgvuldig omgaan met jouw gegevens als wij. 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw review zo lang als wij dat nodig vinden De reviews worden daarom in principe ook niet verwijderd. Ook oude reviews niet. Wij merken dat gebruikers graag ook oude reviews bekijken, om zo te zien of er serieus wordt omgegaan met gegeven feedback en of er verbetering in zit. Dit helpt hen weer met het maken van een keuze.

Als u zich heeft afgemeld voor mailings, verwijderen we uw gegevens z.s.m. 

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?
U heeft in het algemeen het recht om te vragen om inzage in, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daar voegen we graag nog aan toe dat als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, of enige e-mails van ons trouwens, dat u zich daar altijd voor kunt afmelden. Ook kunt u ons vragen uw review te verwijderen of te anonimiseren.

Daarnaast heeft u in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben elektronisch naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een bovengenoemd verzoek of bezwaar sturen naar schooteind@planet.nl. Graag in de onderwerpsregel zetten “Persoonsgegevens”. Dan weten wij meteen waar het om gaat.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Als u niet tevreden bent over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, laat het ons dan weten via bovengenoemd e-mailadres. Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij ons.