p1120296p1120534p1120426!cid_20ED46F5-8767-42E9-A363-843EDF613260p1120386

p1120492!cid_9694E21A-2713-4139-9A81-8B376466277Ep1120524!cid_225C81D4-A5D6-4432-8106-80908EB91025

Overnachten in een KUNST-OBJECT,

Ontwerper Ester v.d. Wiel, Rotterdam:

 

Foodlab de Peel heeft in 2015 ( startende op de DDW)  boerenbedrijven en kunstenaars aan elkaar gekoppeld om de anonimiteit van voedselproduktie  in de regio te doorbreken. Ontwerper Ester van de Wiel en familie Verberne hebben binnen dit gebiedsgerichte kunstproject volgens de familietraditie een gemengd familiebedrijf voor 2020 ontwikkeld. Op basis van de toekomstplannen van de kinderen zijn toekomstscenario’s geschetst waar de grote schaal van de intensieve melkveehouderij van vader en oudste zoon harmonieus samenwerkt met een reeks van kleinschalige bedrijfstakken van de andere gezinsleden. Door het introduceren van een structurerende infrastructuur, de zichtkoe, het mantelzorgbedrijf voor de jongste zoon en een nieuwe serie mobiele gastenverblijven voor de moeder is een leesbaar erf ontstaan. Een blauwdruk dat een handvat biedt voor beslissingen die nu voor de toekomst genomen moeten worden.

Om een optimale slaapwagen voor het gemengde bedrijf 2.0 te ontwikkelen is de drie-weg-rotatiekruising methode van de melkveehouder toegepast. Het is een fokmethode waarbij de eigenschappen van verschillende rassen met elkaar gekruisd worden om tot een optimale koe voor een bepaald doeleind te komen. Voor de slaapwagens zijn  kruislingen  ‘gefokt’ waarbij geselecteerd is op de eigenschappen  met betrekking tot de functie slapen, de uiterlijke kenmerken die passen in het agrarische landschap en de eigenschap dat ze autarkisch kunnen functioneren. Een van de kruislingen is PIET 3.0 die past in het nieuwe landschap van het Freilandkippenbedrijf van de jongste zoon.

Slaapwagen Piet 3.0 is een één op één schets waarin accuraat en gedetailleerd het verleden en de toekomstplannen van het bedrijf uiteengezet worden. De wagen is geschikt voor 2 personen, is uitgerust met tweepersoonsbed, een eco-toilet, een eenvoudige wasgelegenheid en een vuurkorf. Er is geen verwarming of stroom. Back to basic dus en dat geeft rust en ruimte. Even helemaal weg van de (digitale) snelweg. Met loeiende koeien op de achtergrond en op blote voeten in het gras kijkend naar de sterrenhemel. Wat heb je nog meer nodig?