Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn bindend.

Prijzen

Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.

Bevestiging van uw boeking en betaling

Korte termijn (binnen 3 mnd.):

Na boeking/reservering sturen wij u zsm./binnen een week een factuur. Uw boeking is definitief na aanbetaling van 50 % van de huursom van de woonwagen. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, vervalt uw boeking. Het restant gedeelte dient voor aanvang van de huur te zijn overgemaakt op onze bankrekening. Het restantbedrag dient 4 weken voor aanvang van de huur van de accommodatie/aankomstdatum op onze rekening te zijn overgemaakt. 

Lange Termijn:

Boekt U langer dan drie maanden vooruit dan krijgt u een voorschotfactuur van 50% van de huursom toegestuurd. Deze factuur is tevens uw boekingsbevestiging en dient binnen twee weken betaald te zijn. Indien de betaling niet binnen die termijn is voldaan, vervalt uw boeking. Het restantbedrag dient 4 weken voor aanvang van de huur van de accommodatie/aankomstdatum op onze rekening te zijn overgemaakt.

Waarborgsom:

Voor alle huurders is een waarborgsom van € 150,- vereist. Dit  bedrag wordt teruggestort op Uw bankrekeningnummer bij correcte oplevering van de woonwagen na vertrek. De algemene voorwaarden treft U ook aan in de woonwagen. U dient de waarborgsom contant bij aankomst te voldoen of het dient voor aankomst op onze bankrekening bij de NL73.INGB.0.6652.51.769 te zijn overgemaakt.

Annulering

Bij annulering van weken en midweken in het seizoen (zie hieronder), korter dan twee maanden vóór de verhuurdatum wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de verhuurdatum is het volledige huurbedrag verschuldigd ongeacht de lengte van uw verblijf. (dus ook al bij 1 nacht  . Onder het seizoen wordt verstaan:  1 april  t/m 29 oktober plus 18 december t/m 10 januari .  Bij annulering buiten het seizoen wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht bij annulering binnen 1 week.

Wijziging huurperiode

Wanneer u na de datum van de eerste facturering een wijziging wilt aanbrengen in de opgegeven huurperiode, dan wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht wanneer u aansluitend bijboekt. Wijzigingen kunnen alleen op basis van beschikbaarheid doorgevoerd worden.

Wisseldag

Voor weekverhuur is de aankomst- en vertrek dag vrijdag. De huurder kan de woning na 16:00 uur betrekken. Voor midweekverhuur is de aankomst dag maandag en de vertrek dag vrijdag. Voor weekendverhuur is de aankomst dag vrijdag en de vertrek dag maandag De huurder dient de woning op de vertrek dag vóór 10:00 uur te verlaten. De sleutel dient uiterlijk om 10:00 uur ingeleverd te worden bij de sleutelbewaarder. Wanneer er langer dan een week gehuurd is, vindt vrijdag ’s op afspraak wissel van linnengoed, handdoeken en keukentextiel plaats.

Eindschoonmaak

De eindschoonmaak is verplicht en bij de huurprijs inbegrepen. U dient de woonwagen opgeruimd en ‘bezemschoon’ op te leveren (vaat schoon en opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats). Bij in gebreke blijven kan (een deel van) de waarborgsom ingehouden worden.

Bewoning en bezoek

Het is niet toegestaan meer personen in de woning te laten overnachten dan waarvoor de woonwagen is ingericht. Een kind dat gebruik maakt van het kinderbed, wordt meegeteld in het aantal aanwezige personen. Hiervoor is door ondanks bijbetaling van de meerprijs geen bedlinnen en dekbed en overtrek inbegrepen. Het is alleen de personen die bij de boeking zijn aangemeld, toegestaan de verblijfs- ruimten en de buitenruimte die erbij hoort, te gebruiken.

Het op uw  beurt ontvangen van ANDERE gasten is NIET toegestaan.

Vanzelfsprekend mag er geen overlast optreden voor aan/omwonenden. Dit laatste geldt ook voor het gebruik van radio of TV. Het opzetten van tenten is bij de Schooteindhoeve is niet toegestaan, zonder toestemming van de eigenaar.

Openstellingsregeling erf

Het is de huurder toegestaan tijdens de huurperiode een gemotoriseerd voertuig te parkeren op de inrit voor  de boerderij van Fam.Verberne.  Men kan gebruik maken van de bolderkar om met bagage  van en naar de woonwagen te rijden. Voor het overige gelden uiteraard de aangegeven ver- en geboden. Wanneer er meer dan 1 toegestane auto op de inrit moet parkeren, dient dit vooraf met de sleutelbewaarder besproken te worden.

Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren of vee mee te brengen.

Huisvuil

Het huisvuil moet gesorteerd gedeponeerd worden in de grijze zinken vuilnisemmers aanwezig in de buurt van de woonwagen. Alles dient gescheiden te worden ingezameld.

Diversen

Er is geen vaatwasser of wasmachine aanwezig in de woonwagen of op het erf.

Aansprakelijkheid

U bent zelf aansprakelijk voor door u en uw gasten veroorzaakte schade en overlast.

Schooteindhoeve is niet aansprakelijk voor:

  • – schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op ons erf, bedrijf en in de tuin en het zwembad of door het gebruik  van de op/in de terreinen aanwezige faciliteiten;
  • – schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden;
  • – mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
  • – onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen.

Privacyverklaring

Voor ons bedrijf V.O.F. Verberne/Schooteindhoeve is de privacywet van 25.05.2018 van toepassing. Zie hiervoor het aparte kopje onder contact.